Information om hur du blir

Frisk utan Antibiotika

pillburk

Alla vet hur irriterande det är att drabbas av förkylning, halsfluss, influensa och andra infektioner. I hopp om att snabbt bli frisk kanske du tror att behandling med antibiotika kan hjälpa. Vid de flesta luftvägsinfektioner behövs inte antibiotika eftersom antibiotika inte har minsta effekt mot virusinfektioner. Många lindriga bakterieinfektioner klarar kroppen faktiskt också av att läka ut på egen hand och antibiotika behövs inte då heller. Ett exempel är ensidig öroninflammation hos barn över ett år. Dessutom kan antibiotika ge en rad olika biverkningar som du kan slippa. Man vet idag att vår nyttiga bakterieflora i tarmen påverkas negativt av antibiotika. På ditt lokala apotek kan personalen ge goda råd om hur du tar hand om dig själv vid lindrigare infektioner. Sköterskan på din husläkarmottagning eller på Vårdguiden/1177 kan ge också ge dig råd på telefon om olika infektioner.

Var rädd om ditt immunförsvar

För att ditt immunförsvar ska fungera optimalt behöver det tränas. För varje gång du kämpar dig igenom en förkylning eller annan infektion utvecklas immunförsvaret och lämnar dig bättre rustad till nästa gång. Därför är det viktigt att du inte tar antibiotika när det inte är nödvändigt – använd ditt eget försvar!

Använd inte Antibiotika om du inte måste

Anledningen till att du blir förkyld eller får influensa är att du sannolikt drabbats av en virusinfektion. Antibiotika botar endast bakterieinfektioner, och ska därför helt undvikas när du är smittad av virus. Du ska också undvika antibiotika vid lindriga bakterieinfektioner som kroppen själv klarar av. Antibiotika kan dessutom ge biverkningar som utslag, illamående och diarré. Antibiotika skadar också kroppens egna snälla bakterier och kan istället ge plats åt andra bakterier som orsakar sjukdomar.

Antibiotikaresistens är ett av vår tids största hot

Onödig användning av antibiotika bidrar till att bakterierna utvecklar motståndskraft, resistens mot läkemedlet. Motståndskraftiga bakterier ökar risken för att livshotande sjukdomar som länge gått att bota kanske inte längre går att behandla med antibiotika. Genom ansvarsfull användning ökar du därför möjligheterna att det finns verksam antibiotika när du eller någon i din närhet verkligen behöver det. Den snabba utvecklingen av resistenta bakterier rankas idag som ett av de största hoten mot människors hälsa.

När och hur ska du använda antibiotika?

Givetvis finns det situationer när du behöver antibiotika för att bli frisk. En viktig fråga är om infektionen kan läka ut av sig själv? Läkaren och du resonerar er fram tillsammans, efter samtal och undersökning.

Det finns också en rad tips på hur du själv kan bidra till en mer ansvarsfull användning av antibiotika

  • Använd bara antibiotika när du får det utskrivet av en läkare.
  • Avbryt inte antibiotikakuren som du har fått på recept.
  • Dela aldrig med dig av antibiotika till andra och använd aldrig rester från en tidigare behandling.
  • Köp aldrig antibiotika utomlands.

Sammanfattningsvis är det av största vikt att du bara använder antibiotika som är utskrivet av en läkare, i rätt dos och under rätt tidsperiod.