Om initativet

Med ökad kunskap vill vi bidra till en förbättrad förkylningssäsong

bulb

Läkemedels- och apoteksbranschen är viktiga aktörer i den svenska hälso- och sjukvården. Med vår folkbildningskampanj vill vi ge människor en ökad kunskap om förkylning. 

Varje år drabbas 85 procent av svenskarna av minst en förkylning. De flesta förkylningarna tar sju till tio dagar att bli av med och de går inte att bota. Men detta känner inte alla till. På Sveriges ca 1400 apotek runt om i landet finns experthjälp för hur man kan ta hand om sin förkylning på egen hand. Detta vill Sveriges Apoteksförening tillsammans med LIF – de forskande läkemedelsföretagen sprida genom en folkbildningskampanj under hösten/ vintern 2016.

Ett viktigt budskap i vår folkbildningskampanj är att sprida kunskapen om antibiotikaresistens.

Trots att antibiotika är verkningslöst mot de flesta förkylningarna så ökar förskrivningen betydligt under den svenska förkylningsperioden. Antibiotika ska användas varsamt, annars finns risk för att bakterier blir resistenta, patienter får onödiga biverkningar, samt att antibiotika inte har någon verkan när det verkligen behövs. Något som kan ha förödande konsekvenser för enskilda människor och samhället i stort.

medlemmarna

 

Hur kommer människor att nås av vår folkbildningskampanj? 

På folkbildningskampanjens webbsida, www.rådfrånapotek.se, kan människor få information om förkylning. Rådfrånapotek.se ger svar på hur länge en förkylning varar, vilka olika stadier man går igenom när man är förkyld, när en förkylning är så lindrig att man kan besöka apotek för att få rådgivning och när är den så pass allvarlig att man måste besöka hälso- och sjukvården. Genom att få svar på dessa frågor vill vi öka förståelsen för förkylning vilket kan leda till både avlastning för vårdcentralerna samt bidra till minskad antibiotikaförskrivning.

På rådfrånapotek.se finns även texter från 1177. Samtlig innehåll är avstämt med Strama, Folkhälsomyndigheten samt representant från läkarförbundet. Texterna syftar till att ge fördjupad information om förkylning, prevention och antibiotika.

Vår symbol, Ta hand om dig – med råd från ditt apotek, används för att uppmärksamma människor på att de själva, tillsammans med apotekens rådgivning, i många fall kan hantera sin egen förkylning. Symbolen kommer att synas på apotek samt i apotekens och läkemedelsföretagens marknadsföring.

Initiativet i Nyhetsmorgon